Cum colaborez cu o unitate protejata?

HOTĂRÂRE Nr. 89 din 5 februarie 2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007

ART. 43

(1) În aplicarea prevederilor art. 78 alin. (3) lit. b) din lege, achiziţionarea produselor sau serviciilor de la unităţile protejate autorizate se realizează în baza unui acord de parteneriat, modelul acestuia fiind prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

(2) Dovada achiziţionării produselor sau serviciilor de la unităţile protejate autorizate este reprezentată de contractul comercial, factura şi dovada plăţii.

 

 

 

Care sunt condițiile unei astfel de colaborări?

Compania dvs. trebuie să aibă peste 50 de angajați.

Cf. Legii 448/2006 firmele cu mai mult de 50 de angajați, care nu au persoane cu handicap angajate, sunt obligate să plătească lunar valoarea a 50% din salariu minim brut înmulțit cu numărul de locuri pe care nu au angajat persoane cu handicap sau că cumpere produse și servicii ale unităților protejate echivalente cu suma respectivă.

Cum funcționează?

Se semnează un contract-cadru pe unitate protejată, necesar la contabilitate, pe o perioadă stabilită de comun acord.

Când se face comanda, vom semna un contract de vânzare-cumpărare, la care se vor adăuga anexe pentru fiecare achiziție în parte.